حضور شرکت یزد پلیمر در نمایشگاه صنعت ساختمان بوشهر

حضور شرکت یزد پلیمر در نمایشگاه صنعت ساختمان بوشهر
حضور شرکت یزد پلیمر در نمایشگاه صنعت ساختمان بوشهر

شرکت یزد پلیمر برای اولین سال در نمایشگاه صنعت ساختمان بوشهر حضور یافت


شرکت یزد پلیمر برای اولین بار در نمایشگاه صنعت ساختمان بوشهر شرکت نمود. نهمین نمایشگاه صنعت ساختمان بوشهر 6 الی 10 دیماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه های بوشهر برگزار گردید که شرکت یزد پلیمر برای اولین سال در این نمایشگاه حضور یافت.

غرفه شرکت یزد پلیمر در ورودی سالن اصلی نمایشگاه (خلیج فارس) قرار داشت که با استقبال بسیار خوب بازدید کنندگان مواجه گردید.

همچنین در این نمایشگاه برای اولین از تولیدات جدید شرکت یزد پلیمر “اتصالات 10 بار” یو.پی.وی.سی رونمایی گردید که مورد توجه کارشناسان، مجریان و پیمانکاران این استان قرار گرفت

در پایان این نمایشگاه از طرف برگزار کننده نمایشگاه تندیس “برند های برتر” به شرکت یزد پلیمر تعلق گرفت که این تندیس توسط رییس سازمان صنعت معدن تجارت بوشهر به شرکت یزد پلیمر اهدا شد.