انتخاب شرکت یزد پلیمر به عنوان صادر کننده برگزیده سال 1395

انتخاب شرکت یزد پلیمر به عنوان صادر کننده برگزیده سال 1395 - شرکت یزد پلیمر
انتخاب شرکت یزد پلیمر به عنوان صادر کننده برگزیده سال 1395

برای دومین سال پیاپی شرکت یزد پلیمر به عنوان صادر کننده برگزیده معرفی گردید.

شرکت یزد پلیمر برای دومین سال پیاپی به عنوان صادر کننده برگزیده انتخاب و از جناب آقای مهندس چشم براه مدیر عامل این شرکت تقدیر گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت یزد پلیمر طی مراسمی که با حضور مقامات استانی و کشوری در محل اتاق بازرگانی صنایع و کشاورزی یزد برگزار گردید از صادر کنندگان نمونه و برگزیده استان یزد در صنایع مختلف تقدیر شد که شرکت یزد پلیمر به عنوان صادر کننده برگزیده در صنعت لوله و اتصالات انتخاب و از مدیر عامل تجلیل شد.