خرید و قیمت لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE80 ضریب ایمنی SF 1.25 قیمت

SDR

41
33
26
21
17
13.6
11
9
7.4
6
-

بار ( PN )

3.2
4
5
6
8
10
12.5
16
20
25
-

سایز ( MM )

e
mm

Mas
in
kg/m

e
mm

Mas
in
kg/m

e
mm

Mas
in
kg/m

e
mm

Mas
in
kg/m

e
mm

Mas
in
kg/m

e
mm

Mas
in
kg/m

e
mm

Mas
in
kg/m

e
mm

Mas
in
kg/m

e
mm

Mas
in
kg/m

e
mm

Mas
in
kg/m

-
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر
-
-
-
-
-
-
-
-
2.0
0.118
2.3
0.134
3.0
0.164
3.4
0.182
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر
-
-
-
-
-
-
-
-
2.0
0.151
2.3
0.173
3.0
0.202
3.5
0.243
4.2
0.281
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر
-
-
-
-
-
-
2.0
0.198
2.4
0.235
3.0
0.282
3.6
0.331
4.4
0.390
5.4
0.458
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر
-
-
-
-
1.8-
0.229-
2.0
0.251
2.4
0.299
3.0
0.360
3.7
0.430
4.5
0.514
5.5
0.607
6.7
0.708
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر
1.8
0.290
2.0
0.317
2.4
0.378
3.0
0.458
3.7
0.555
4.6
0.673
5.6
0.796
6.9
0.945
8.3
1.10
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر
1.8
0.368
2.0
0.403
2.5
0.500
3.0
0.586
3.8
0.728
4.7
0.883
5.8
1.06
7.1
1.27
8.6
1.49
10.5
1.74
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر
1.9
0.462
2.3
0.557
2.9
0.683
3.6
0.836
4.5
1.03
5.6
1.25
6.8
1.48
8.4
1.78
10.3
2.12
12.5
2.47
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر
2.2
0.647
2.8
0.800
3.5
0.988
4.3
1.20
5.4
1.47
6.7
1.79
8.2
2.14
10.1
2.57
12.3
3.03
15.0
3.54
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر
2.7
0.952
3.4
1.19
4.2
1.45
5.3
1.79
6.6
2.19
8.1
2.64
10.0
3.18
12.3
3.82
15.1
4.54
18.3
5.29
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر
3.1
1.25
3.9
1.53
4.8
1.86
6.0
2.29
7.4
2.79
9.2
3.40
11.4
4.12
14.0
4.92
17.1
5.84
20.8
6.82
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر
4.0
2.02
4.9
2.45
6.2
3.08
7.7
3.75
9.5
4.57
11.8
5.56
14.6
6.74
17.9
8.04
21.9
9.54
26.6
11.2
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر
4.9
3.08
6.2
3.88
7.7
4.74
9.6
5.84
11.9
7.12
14.7
9.65
18.2
10.5
22.4
12.6
27.4
14.9
33.2
17.4
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر
5.5
3.90
6.9
4.82
8.6
5.96
10.8
7.37
13.4
9.03
16.6
11.0
20.5
13.3
25.2
15.9
30.8
18.8
37.4
22.1
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر
6.2
4.88
7.7
5.98
9.6
7.38
11.9
9.02
14.8
11.1
18.4
13.5
22.7
16.3
27.9
19.6
34.2
23.3
41.5
27.2
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 280 میلیمتر
6.9
6.04
8.6
7.47
10.7
9.2
13.4
11.4
16.6
13.9
20.6
16.9
25.4
20.5
31.3
24.6
38.3
29.2
46.5
34.1
تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
7.7
7.59
9.7
9.47
12.1
11.7
15.0
14.3
18.7
17.6
23.2
21.5
28.6
25.9
35.2
31.1
43.1
36.9
52.3
43.2
تماس بگیرید

ثبت سفارش لوله پلی اتیلن

نظرات مشتریان

زهرا جوکار

شطرنج

لوله پلی اتیلن شرکت یزد پلیمر  با کیفیت ترین لوله ها هستن 

امیر رضایی

شطرنج

لوله پلی اتیلن شرکت یزد پلیمر  با کیفیت ترین لوله ها هستن 

صابر آیت اللهی

شطرنج

لوله پلی اتیلن شرکت یزد پلیمر  با کیفیت ترین لوله ها هستن 

علی دهقانی

شطرنج

لوله پلی اتیلن شرکت یزد پلیمر  با کیفیت ترین لوله ها هستن 

نظر خود را با ما در میان بگذارید