حضور شرکت یزد پلیمر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
حضور شرکت یزد پلیمر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

شرکت یزد پلیمر همانند سال های گذشته در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران به صورت قدرتمند جضور خواهد داشت

شرکت یزد پلیمر برای دوازهمین سال متوالی در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران حضور خواهد داشت،

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از جمعه 22 مرداد الی 25 مردادماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد

غرفه شرکت یزد پلیمر همانند سال های گذشته در ورودی سالن 10 و 11 واقع شده است.

شرکت یزد پلیمر از این طریق از کلیه دوستان، همکاران و مشتریان گرامی و عزیز دعوت می نماید از غرفه این شرکت باردید نمایند.