حضور شرکت یزد پلیمر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

استفاده از المان بادگیر در غرفه یزد پلیمر
حضور شرکت یزد پلیمر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

شرکت یزد پلیمر در راستای ارتباط مستقیم و مستمر با فعالان صنعت ساختمان همانند سال های گذشته در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضور فعال خواهد داشت.

از آنجا که برگزاری نمایشگاه های مختلف بستری مناسب جهت ارتباط مستقیم با مشتریان و مصرف کنندگان محصولات شرکت های تولیدی فراهم می آورد، شرکت یزد پلیمر جهت بهره مندی از این بستر و نظرات فعالان صنعت ساختمان برای سیزدهمین سال متوالی در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضور فعال خواهد داشت.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران یکی از بزرگترین نمایشگاه ساختمان منطقه است که بسیاری از شرکت های معتبر داخلی و خارجی در آن حضور دارند.

بدینوسیله از کلیه علاقه مندان و فعالان صنعت ساختمان دعوت می شود از غرفه این شرکت واقع در ورودی سالن 10-11 بازدید به عمل بیاورند.