برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

استفاده از المان بادگیر در غرفه یزد پلیمر
برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران، 21 الی 24 مرداد ماه 96 با حضور 1278 شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران با خضور شرکت هایی از کشور های اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلیس، کانادا، اتریش، اوکراین، بلژیک، پرتقال، تایوان، دانمارک، روسیه، قطر، عمان و امارات برگزار گردید.

غرفه شرکت یزد پلیمر همانند سال های گذشته در ورودی سالن ویژه تولید کنندگان لوله و اتصالات در سالن 10 و 11 قرار داشت. یزد پلیمر همانند سال های گذشته با حضور قدرتمند و با صلابت خود پذیرای جمع کثیری از بازدید کنندگان، انبوه سازان، مجریان و پخش کنندگان لوله و اتصالات بود.

بدینوسیله از کلیه عزیزان که با حضور در غرفه این شرکت علاوه بر رونق غرفه ما را از نظرات خود آگاه ساختند کمال تشکر را داریم.

از طریق این لینک می توانید تور مجازی غرفه شرکت یزد پلیمر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران را مشاهده نمایید. مشاهده تور مجازی